Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Zajęcia konne dla dzieci i młodzieży
, Data rozpoczęcia realizacji: 2015-04-01

Stowarzyszenie ESTEKA od kilku lat realizuje projekt związany z nauką jazdy konnej dla najmłodszych mieszkańców Tarnobrzega. W bieżącym roku w ramach otwartego konkursu ofert z Urzędu Miasta Tarnobrzega pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania publicznego ZAJĘCIA KONNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 r. i obejmie swym zakresem grupę 10 osób, które będą rozwijały swoje zainteresowania związane z nauką jazdy konnej.

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież, uczniowie tarnobrzeskich szkół, którzy będą nabywać podstawowe umiejętności związane z jazdą konną.

W ramach zadania każdy uczestnik będzie uczestniczył w 28 zajęciach. Podczas trwania projektu w okresie od 1 do 25 kwietnia br. zostaną przeprowadzone działania organizacyjne, natomiast od 26 kwietnia do 30 listopada 2015 r. odbędą się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy pod opieką instruktora będą doskonalić swoje umiejętności związane z jazdą konną.

Całkowity koszt projektu zamyka się kwotą 14 200 zł, w tym dofinansowanie Urzędu Miasta Tarnobrzega w kwocie 6.000 zł.

Organizacja zajęć w formie zajęć konnych pozwala na popularyzację zajęć hipicznych, przybliżenie młodemu człowiekowi kontaktu ze zwierzęciem, naukę odpowiedzialności, gdyż zajęcia wymagają od uczestników projektu podejmowania się zajęć związanych z opieką nad końmi i przygotowania ich do zajęć.

We wrześniu 2015 r. część uczestników weźmie udział we wrześniu w organizowanym przez ESTEKĘ V Rajdzie konnym TARNOBRZEG – Jezioro Tarnobrzeskie 2015.

 

 

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]