Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Rozwój fizyczny poprzez udział w zajęciach szkółki jeździeckiej
, Data rozpoczęcia realizacji: 2014-04-02

         Z dniem 1 kwietnia rozpoczął się projekt „Rozwój fizyczny poprzez udział w zajęciach Szkółki jeździeckiej” realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA. Projekt jest kontynuacją zadania z 2013 roku, w którym udział wzięło 15 osób i będzie realizowany od kwietnia do listopada br.

         Zadanie dotyczy wspierania działań o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizację zajęć z jazdy konnej w ramach Szkółki jeździeckiej. Uczestnikami projektu będzie młodzież tarnobrzeskich szkół, która nabyła już podstawowe umiejętności związane z jazdą konną oraz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z hippiką.

Program ma na celu odciągnięcie dzieci i młodzieży od Internetu, gier komputerowych czy telewizji na rzecz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rozwój fizyczny odszedł niestety na dalszy plan, czego skutkiem są wady postawy, brak odporności a z drugiej strony młodzież wobec braku ciekawych propozycji na spędzanie czasu wolnego coraz częściej szuka bardzo dziwnych pomysłów na „zabicie” nudy. Przedkłada się to na powstawanie swoistych grup nieformalnych czy na zachowania kolidujące z prawem.

  • Proponując młodym ludziom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań pod opieką instruktorów po pierwsze zaszczepiamy w nich chęć własnego doskonalenia i rozwoju fizycznego - Janusz Szwed, Prezes Zarządu ESTEKI -  stwarzamy im alternatywę spędzenia czasu wolnego, a co się z tym wiąże unikamy nudy i konsekwencji z tym związanych.

         Zajęcia będą realizowane na terenie Osiedla Mokrzyszów. W ramach nich przeprowadzonych zostanie 24 zajęcia z jazdy konnej dla grupy 15 osób z podziałem na grupy w zależności od nabytych już umiejętności beneficjentów.

(rk, mm)


Koszt realizacji projektu zamyka się kwotą ponad 27 tys. zł. W ramach współfinansowania zadania publicznego projekt został dofinansowany kwotą 12 tys. zł przez Urząd Miasta Tarnobrzega. Pozostałe środki to wkład własny Stowarzyszenia ESTEKA oraz odpłatność uczestników.

           

 

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]