Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
AKTYWNI RAZEM I - propozycja dla seniorów

Zapraszamy osoby, które ukończyły 60 rok życia, do udziału w projekcie AKTYWNI RAZEM I. Jest to kolejna, po projekcie ASOS 2019 - AS-III Aktywny Senior, propozycja dla osób starszych. 

Zajecia tematyczne, które zaproponowano w tym projekcie to: kawiarenki seniora, zajecia żeglarskie, nordic walking, wolontariat, ceramika ręczna, sportowy stolik. 

Deklaracje zgłoszeniowe do projektu można pobrać w biurze Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu, ul. 11 Listopada 8a. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 15 801 28 60.

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnobrzeg.

 

Z A P R A S Z A M Y  !!!

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]