Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Będą pieniądze na hipoterapię w Tarnobrzegu
Echo Dnia, Publication date: 2012-05-22

Będą pieniądze na hipoterapię w Tarnobrzegu

Artykuł w wersji oryginalnej

Dodano: 21 maja 2012, 11:00 Autor: /gli/

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla tarnobrzeskiego Stowarzyszenia ESTEKA na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu”.

Stowarzyszenie ESTEKA złożyło projekt „Organizacja zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatów Grodzkiego i Ziemskiego w Tarnobrzegu”, który uzyskał wraz z trzema innymi projektami największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej. Projekt będzie kosztował 45 tysięcy złotych, a kwota dotacji to ponad 29 tysięcy złotych.

Stowarzyszenie przeprowadzi zajęcia hipoterapeutyczne i rehabilitacyjne dla grupy 33 osób – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu tarnobrzeskiego – ziemskiego oraz grodzkiego. Ogółem w ramach zadania przeprowadzonych zostanie po 330 zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, 10 godzin zajęć z psychologiem oraz 20 godzin zajęć z lekarzem.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona pomiędzy 6 a 15 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia lub też będą dostępne bezpośrednio w biurze ESTEK-i przy ulicy 11-go Listopada 8a

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]